Disclaimer & copyright

Graag even jouw aandacht!

Aan alle inhoud die op dit platform aanwezig is, is hard gewerkt.  Daar is veel studiewerk, ontwikkelingswerk en jarenlange ervaring aan voorafgegaan om dit alles vorm te geven.

We rekenen dan ook op jou, om zorgvuldig met alle content en materiaal om te gaan en hier ook oprecht naar te handelen.  Net zoals jij dat ook graag zou willen hoe klanten met jouw materiaal omgaan.

Het is dus verboden om – zonder schriftelijke toestemming van Alison Stessens – de content te delen of te herbruiken.

Je login voor het platform is persoonsgebonden en deze mag niet gedeeld worden met derden. Gelieve ook dit te respecteren.

Dank je wel voor je begrip.

Disclaimer 

Alle informatie en content op dit platform is door Alive bvba met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierop verstrekte informatie aanvaardt Alive geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook. Evenmin kan aan de inhoud van deze informatie geen rechten worden ontleend.

Alle informatie is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk. Je bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie die je op dit platform terugvindt, alsmede voor het gebruik van die informatie.

Aan deze informatie op dit platform kan je geen rechten ontlenen.  Dit platform dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

Wij houden van transparantie en openheid!   Daarom dat we ook volledigheidshalve de affiliate disclaimer mee opnemen.

Op dit platform vind je producten of diensten die wij je aanraden waarvoor wij ook een commissie krijgen als jij dat product of die dienst via die link aanschaft.   Wij krijgen dit omdat we de producten of diensten aanbevelen.  Het is wel belangrijk om te weten dat jij daardoor niet meer gaat betalen.

We bevelen enkel die producten of diensten aan die wij zelf gebruiken, of hebben gebruikt, of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou. Ons doel is dat jij door deze producten of diensten sneller je gewenste resultaat bereikt.

Inkomsten disclaimer

De resultaten die wij zelf hebben bereikt en die van andere klanten zijn zeker niet de norm.  Wij gaan jou dit dan ook niet beloven. Je zal zelf moeten ondervinden of de informatie op dit platform werkt voor jouw specifieke situatie.

Om resultaten te bereiken dien je zelf in actie te komen!  Pas door de zaken te gaan toepassen, te evalueren en herevalueren, hard te werken & door te zetten zal je resultaten te bereiken.

Verwacht ook niet vanaf het eerste moment bij alles resultaat. Sommige zaken vragen nu ook eenmaal tijd.   Probeer ook te genieten van die ontwikkelingstijd! Want dat is eigenlijk het uitwerken van je droom!

Onze resultaten zijn gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring en keihard werken. Dankzij dat harde werken en continu doorzetten maakt dat Alive succesvol is en het ook zo blijft.

Copyrights

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van Alive bvba mag niets uit dit platform worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

Je login voor dit platform is persoonsgebonden en deze mag niet gedeeld worden met derden.

Indien bovenstaande wel plaatsvindt, zonder schriftelijke toestemming, dan wordt je toegang permanent geblokkeerd tot alles waartoe je op dat moment toegang had, zonder enige financiële compensatie.

Afstand van aansprakelijkheid

Alive bvba sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Alive bvba is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site, of via trainingen of coachings verkregen is.

Scroll naar boven